Home

Legater til rekreationsophold

Rekreationsophold i 2024
I 2024 bliver legaterne alene uddelt via samarbejde med almennyttige organisationer, for at sikre den mest
effektive anvendelse af de midler, der er til rådighed for uddeling.
Bestyrelsen modtager derfor ikke direkte individuelle ansøgninger.

Behandling af personoplysninger

Legatmodtagernes kontaktdata bliver videreformidlet af den almennyttige organisation til bestyrelsen, til brug
for betaling af regninger, udarbejdelse af regnskab, revision, til SKAT og eventuelle andre myndigheder.

Bestyrelsen
Allan Polack
Ditte Shapiro
Eva Nathan
Bente Meyer (Formand og Administrator)

Om Valdemar Frænkels Legat

Valdemar Niels Frænkel blev født i København i 1901 og døde i 1972 i Malmø.
Valdemar Frænkel var søn af bogtrykker Nunna Valdemar Frænkel (1871 – 1901) og Emmy Philippa
Berendt (1874 – 1954). Moren gifter sig igen i 1907 med skomagermester Joseph Henry (Hirsch) Hartvig
Polack (1865-1912).
Valdemar Frænkel var uddannet jurist og virkede som sagfører i DK. I 1940 flygtede han fra Nazisterne til
Los Angeles, hvor han drev en restuarant og var bidragyder til et magasin for danske immigranter i USA.
Valdemar Frænkel valgte, at en del af den formue han efterlod sig, skulle bruges til gavn for personer med
behov for et rekreationsophold.
Valdemar Frænkel & moder Emmy Polack, f. Berendts Mindelegat