Home


Valdemar Frænkel & moder Emmy Polack, f. Berendts Mindelegat


Legat til rekreationsophold


Ansøgning til rekreationsophold i 2023

Hvis du har behov for rekreation enten på grund af helbreds-, sociale-, økonomiske - eller andre personlige forhold og du er selvhjulpen, så er du velkommen til at søge om at få et af årets legatudlodninger. Ansøgning om rekreationsophold skal modtages pr. brev senest 31. januar 2023. Se nærmere i ansøgningsskemaet, som kan downloades nedenfor.


Alle som får et legat, får besked sendt med posten senest den 1. april 2023.

De ansøgere, som ikke får besked inden denne dato, har ikke modtaget legatet.


Rekreationsstederne får navn og kontaktdata på de legatmodtagere, som har fået et ophold.


Der er desværre ikke ressourcer til yderligere administration, da det er ønsket, at flest mulige midler bliver brugt på rekreationsophold og for at begrænse behandlingen af personoplysninger mest muligt.


Behandling af personoplysninger

Ansøgningerne bliver alene behandlet af et bestyrelsesmedlem, som modtager ansøgningerne direkte pr. post.


Når legaterne er tildelt bliver alle ansøgningsskemaer og bilag makuleret.

Legatmodtagernes navne og kontaktdata bliver videreformidlet til bestyrelsen til de rekreationssteder, hvor legaterne bliver givet til ophold, når der foreligger et arbejdsbetinget behov til betaling af regninger, udarbejdelse af regnskab og revision, til SKAT og eventuelle andre myndigheder.


Bestyrelsen

Allan Polack

Ditte Shapiro

Eva Nathan

Bente Meyer (Formand og Administrator)


Om Valdemar Frænkels Legat

Valdemar Niels Frænkel blev født i København i 1901 og døde i 1972 i Malmø.

Valdemar Frænkel var søn af bogtrykker Nunna Valdemar Frænkel (1871 – 1901) og Emmy Philippa Berendt (1874 – 1954). Moren gifter sig igen i 1907 med skomagermester Joseph Henry (Hirsch) Hartvig Polack (1865-1912).

Valdemar Frænkel var uddannet jurist og virkede som sagfører i DK. I 1940 flygtede han fra Nazisterne til Los Angeles, hvor han drev en restuarant og var bidragyder til et magasin for danske immigranter i USA.


Valdemar Frænkel valgte, at en del af den formue han efterlod sig, skulle bruges til gavn for personer med behov for et rekreationsophold.